Footer Left

ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องอัดอากาศเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นเครื่องอัดอากาศคุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000 และมาตรฐานรับรองอื่นๆ โดยมีทีมวิศวกร ทีมช่างที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบอัดอากาศ